• AFCT อ่างทอง แฟมิลี คาเด็ทติวเตอร์ ตึกสีม่วง ตรงข้าม รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (อปว.) 46/7-8 ม.3 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
  • จ - อา: 9:00-18:00
  • 081-400-8985 , 081-9434451
พล.ท.ไกรฤกษ์ ขันทองคำ
พล.ท.ไกรฤกษ์ ขันทองคำ
เตรียมทหารรุ่น 8 จปร.รุ่น 19

ที่ปรึกษาสถาบัน

พล.อ.วิสูตร  ตุลยสุวรรณ
พล.อ.วิสูตร ตุลยสุวรรณ
เตรียมทหารรุ่น 8 จปร.รุ่น 19
คุณสุภาภรณ์ ตุลยสุวรรณ
คุณสุภาภรณ์ ตุลยสุวรรณ

ทีมอาจารย์

น.อ.สมภูมิ มีชาวนา
น.อ.สมภูมิ มีชาวนา(นตท.35 , นนอ.42)
อ.ภาควิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปรญญาตรีคณิตศาสตร์ โรงเรียนรวมเหล่า ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย UT Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
น.ต.ปัฐวัฒน์ สุทธินวล
น.ต.ปัฐวัฒน์ สุทธินวล(นตท.43 , นนอ.50)
ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปริญญาโทบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ต.โชคชัย แจ่มอำพร
น.ต.โชคชัย แจ่มอำพร(นตท.44 , นนอ.51)
อาจารย์กองวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปริญญาโทวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัย UT Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร.อ.หญิงเอื้อมพร  รัตนสิงห์
ร.อ.หญิงเอื้อมพร รัตนสิงห์
อาจารย์กองวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (เคมีอนินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธิตา  ลิ้มขจรเดช
สาธิตา ลิ้มขจรเดช
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ เนติบัณฑิตไทย
และคณะอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียง
และคณะอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียง

logo_head

AFCADET TUTOR สถาบันติวเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย จปร นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ที่อยู่

AFCT อ่างทอง แฟมิลี คาเด็ทติวเตอร์ ตึกสีม่วง ตรงข้าม รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (อปว.) 46/7-8 ม.3 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ติดต่อ

081-400-8985 , 081-9434451

loma12423@gmail.com

กดแชร์ที่นี่